HIRDETMÉNY (szociális célú tűzifa támogatás)

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2022. (XI.2.) rendelet
2. §-a alapján a szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azon kérelmezőket, akik a rendeletben lévő szabályoknak megfelelnek és a megadott határidőig nyújtották be kérelmüket.

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedülálló esetén 600 %-át nem haladja meg és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik melyről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

A pályázati úton nyert szociális célú tűzifa mennyisége korlátozott, ezért ezen rendelet (2) bekezdése alapján:
A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Kérelem benyújtása 2022. november 07. - 2022. december 06. napjáig lehetséges. Ezt követően kérelmet nem fogadunk be, és további szociális célú tűzifa támogatás nyújtására nincs lehetőség.

Az egy főre jutó jövedelem felső határa: - családok esetében: 142.500 Ft/fő

                                                                     - egyedülálló esetén: 171.000 Ft

A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.

erfa

mfp logo 195

Közérdekű információk

KÖRZETI ORVOSI RENDELŐ

2017.09.01-től rendel: Dr. Nagy Ferencz
Tel.: 06 20/256-0298
Niklai rendelő telefonszáma: 06 85/951-360

Rendelési idő:

Nikla
hétfő: 08:00 – 10:00 (10:00 – 10:30 iskola egészségügy)
kedd: 15:15 – 17:15
szerda: 09:15 – 11:45
csütörtök: 08:30 – 10:30 (07:30 – 08:30 prevenció; 10:30 – 11:00 tanácsadás)
péntek: 08.30 – 11.00

Táska
Hétfő: 10:45 - 11:15 (11:15 – 12:15 prevenció; 12:15 – 12:45 iskola egészségügy)
Péntek: 11:15 - 11:45 (11:45 – 12:15 tanácsadás)

Csömend
Kedd: 13:30 - 14:30 (12:30 – 13:30 prevenció; 14:30 - 15:00 tanácsadás)
Szerda: 11:15 - 11:45 (11:45 - 12:15 tanácsadás)

Du. 16 óra után Központi Ügyelet, Marcali
Tel.: 06 85/310-515

Használt sütőolaj és zsíradék gyűjtő

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy használt sütőolaj és zsíradék elhelyezésére van lehetőség Nikla Községi Önkormányzat (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51.) területén elhelyezett gyűjtőbe.

biotrans gyujto

Óvjuk környezetünket,
cselekedjünk tudatosan!

elugy

Berzsenyi Dániel Emlékházberzsenyi emlekhaz

További információk...


 

 

Itt élt és alkotott sok éven keresztül a „niklai remete”: Berzsenyi Dániel. A település utcáin sétálva lépten-nyomon találkozhatunk a költő emlékével...


Ha teheti, látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk Somogyország szívében, Berzsenyi falujában: a mézes Niklán.